’Duister is het en Zwart. Er is geen Licht meer zichtbaar’’

Symboliek bloemschikking goede vrijdag

Beste mensen,

Het thema is; ‘’Duister is het en Zwart. Er is geen Licht meer zichtbaar’’.

Centraal op deze dag staat de gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus. Maar de viering heeft plaats tegen de achtergrond van Jezus verrijzenis, want God is een God van levenden en niet van doden. Daarom wordt deze dag Goede vrijdag genoemd. Schuin op de groene Aardbol wordt een houten kruis gelegd.

Meditatieve tekst.
Het houten kruis
dat de wereld draagt.
Oorverdovend stille
zoute tranen.


Met hartelijke groet,
Minke en Anna
 
terug