Vorming & Toerusting

Geloven doe je niet alleen; door te delen, te luisteren, te praten, te ontmoeten, te zoeken naar antwoorden... leer je elkaar beter kennen, kun je van elkaar leren, leer je jezelf beter kennen, kun je geïnspireerd worden en merk je dat je niet alleen staat in je geloof. Het zal leiden tot groei in de ontmoeting met God, met elkaar en je omgeving.

De doelstelling van Vorming en Toerusting wordt als volgt samengevat: het versterken van het geloofsleven, de kennisdaaromtrent én het versterken van de sociale band.

De commissie V&T bestaat voor Uithuizen uit 3 leden. Daarnaast werken wij samen met V&T van Uithuizermeeden, Roodeschool en Warffum. Sommige activiteiten doen wij gezamenlijk met deze 4 gemeenten. En sommige activiteiten organiseert elke gemeente apart. Voor Uithuizen wordt apart georganiseerd: koffiedrinken, maaltijden, avondmaal catechese, kennismakingsavond nieuw ingekomen leden, bloemschikken, film en de schatkist.

Commissie Vorming & Toerusting: vt@pguithuizen.nl

 

V&T SEIZOEN 2023/2024

Wij hebben  gestreefd naar een veelzijdig programma en hopen u en jou dan ook tijdens de activiteiten te mogen begroeten. Onderstaand de agenda voor het seizoen 2023/2024. Zie ook de agenda.
 

Onderwerp: CHRISTELIJKE MEDITATIEBIJEENKOMSTEN IN DE JACOBIKERK

Leiding:           Els Luurtsema en Bea van der Ploeg
Datum:            tweewekelijks op maandagavonden
Aanvang:        18.45 -19.45u
Locatie:           Jacobikerk
Voor wie:         gehele gemeente - jongeren en ouderen.
 
Deze bijeenkomsten duren een half uur. In alle rust nemen we de tijd en worden stil. Er klinkt een Bijbeltekst welke we in stilte overwegen. De bijeenkomst sluiten we af met een mooie tekst of gedicht. Vooraf en na afloop luisteren we naar meditatieve muziek.

Informatie over het mediteren en de bijeenkomsten kun je krijgen van: Els Luurtsema en Bea van der Ploeg via vt@pguithuizen.nl.

De eerstvolgende meditatiebijeenkomsten zijn op maandag: 

11 en 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 december 2023.
 

Onderwerp: MAALTIJD VOOR ALLEENGAANDEN

Datum:            Op elke eerste woensdag van de maand wordt er een maaltijd gehouden.                                           
Aanvang:        17.00 uur                                                                                                  
Locatie:           De Kandelaar                                                                                            
Kosten:           7,50 euro p.p. per maaltijd                                                                      
Opgave:          ca. een week van tevoren, bij Nita Bolhuis, tel. 412088 of Antje Sienot tel. 434320

Een maaltijd met andere alleengaanden, misschien iets voor u? Het is al een traditie dat er op de eerste woensdag van de maand een maaltijd voor alleengaanden wordt aangeboden in De Kandelaar. Om 17.00 uur is de tafel gedekt en genieten we van een maaltijd die door vrijwilligers is bereid. We sluiten af met een kop koffie en rond 18.30 uur keert iedereen weer huiswaarts. Zelf koken is geen vereiste.

Iedereen is van harte welkom!

De eerstvolgende maaltijden zijn op woensdag:                                                                       

6 september, 4 oktober, ( 1 november maaltijd Dankdag) 6 december 2023.
 

Onderwerp:  KOFFIE MET OORTJE…     
Datum:            Op elke laatste woensdag van de maand.                                             
Aanvang:        10.00 uur                                                                                                   
Locatie:           De Kandelaar                                                                                
Opgave:          opgave vooraf is niet nodig                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elke laatste woensdag van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur staat de deur in De Kandelaar open om elkaar te ontmoeten.
Denk bv. Ik moet nog even naar het dorp voor een boodschap. O, dat doe ik op woensdagmorgen en kijk even wie er nog meer in de Kandelaar zijn. Opgave vooraf is niet nodig.  
 
Van harte welkom!

De eerstvolgende koffie met oortje is op woensdag:   
27 september, 25 oktober, 29 november, en 20 december (i.p.v. 27 december).
 

Onderwerp:  SAMEN WANDELEN                                 
Datum:            Elke tweede woensdag van de maand
Aanvang:        10.15 uur
Locatie:           Er wordt vanuit verschillende locaties gestart                                    
Voor wie:         gehele gemeente, jongeren en ouderen
Opgave:          Informatie en opgave: Greet Dijkhuis: greetdijkhuis@kpnmail.nl   
                    
Houdt u van wandelen, dan is deze activiteit voor u. Er wordt 1x per maand gewandeld en soms krijgt u een vraag, tekst, gedicht of lied aangereikt. Dit kan bij de start zijn of tijdens de wandeling. De wandeling staat open voor alle 4 gemeenten en duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. Na de wandeling is er (gratis) koffie. In verband met koffie/thee wel graag van tevoren opgeven: greetdijkhuis@kpnmail.nl

De eerstvolgende wandeling is op woensdag:
13 september en start vanuit Roodeschool om 10.15 uur bij De Ontmoeting, Hooilandseweg 75.
11 oktober vanuit Het Anker, Oudedijksterweg 21 te Uithuizermeeden.
8 november vanuit De Kandelaar, Hoofdstraat Oost 18 te Uithuizen.
13 december vanuit Het Anker, Oudedijksterweg 21 te Uithuizermeeden.Scheers M C
 

Onderwerp: KENNISMAKINGSAVOND NIEUW INGEKOMENEN

Op een avond in oktober.
           
Een kennismakingsavond voor nieuwe gemeenteleden staat al enkele jaren op het programma. Want wij vinden het belangrijk dat u zich welkom weet binnen onze gemeente. En na elkaar eens de hand te hebben geschud ben je geen vreemden meer binnen de gemeente, maar ook in het dorp, in de winkel, op school, …

Nieuw ingekomenen worden persoonlijk  uitgenodigd voor de avond.    
 

Onderwerp: AVONDMAALCATECHESE

Leiding:      Andries Broekhuizen
Datum:       Datum volgt nog
Aanvang:   19.00 uur, tot uiterlijk 20.00 uur
Locatie:      Jacobikerk
Voor wie:    Kinderen van ca 4 tot 10 jaar en hun ouders
Opgave:     Bij Afie Nicolay tel. 0595-433826 of via mail: vt@pguithuizen.nl                                                              

Weet jij wat er in de kerk gebeurt bij het Heilig Avondmaal?
Vijf keer per jaar vieren we in de kerk het Heilig Avondmaal.  Er gaan mensen rond met schalen met brood en bekers wijn, of de mensen in de kerk lopen naar voren om het brood te eten en de wijn te drinken. Het Avondmaal is voor jong en oud en jij mag ook meedoen. En wil je dit liever nog niet, natuurlijk ook goed! Maar dan vind je het vast leuk om te weten hoe en waarom er Avondmaal wordt gevierd.
Andries probeert met een spel iets duidelijk te maken van het Avondmaal. Ook bekijken we het mooie avondmaalszilver.

Ieder jaar is er weer een bijeenkomst over het Avondmaal. We hopen dat je elke keer weer komt  want het is, ook voor je ouders, een leuke en leerzame avond om elke keer weer een beetje meer te kunnen begrijpen van dit bijzondere feest.    

Onderwerp: LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Leiding:           Christiaan de Groot
Datum:            Volgt nog
Aanvang:        19.30 uur
Locatie:           Jeugdruimte of in een zaal van De Kandelaar
Kosten:           Nog niet bekend
Opgave:          Bij Afie Nicolay via  0595-433826 of via  vt@pguithuizen.nl

We gaan niet zomaar bloemschikken,  maar liturgisch bloemschikken; een liturgisch of symbolisch bloemstuk is “een verhaal met bloemen vertellen”.

Bloemen spreken soms een taal wat woorden niet kunnen zeggen. Elke bloem of tak waar we mee gaan werken kan een betekenis hebben. Ook de kleuren zijn veelzeggend. Aan de hand van een gedicht, lied of thema gaan we aan de slag. Voor het materiaal wordt gezorgd. Wel graag zélf een snoeischaar of scherp mesje meenemen!
 

Onderwerp: CREATIEF SCHRIJVEN

Leiding:           Gerda Gelderman
Datum:            12 oktober, 2 en 23 november, 11 en 25 januari en 8 februari
Aanvang:        14.00 uur - 16.00 uur
Locatie:           De Schakel, Kerkstraat 9 te Warffum
Opgave:          gerdagelderman@hotmail.com  of tel. 06 44324535       

Dit seizoen 6 gevarieerde bijeenkomsten creatief schrijven. Speelse en bezinnende oefeningen om te achterhalen wat er in je hart leeft.

Creatief schrijven gaat niet over foutloos schrijven, over een opstel of een mooi verhaal. Juist niet.
Bij creatief schrijven laat je alle aangeleerde regels los en word je uitgenodigd je over te geven aan je pen of wat er uit je pen rolt. Zo kom je op een andere manier dan je gewend bent op het spoor van wat je bezighoudt.
Het lijkt misschien wat spannend, maar het werkt bijna altijd verrassend verruimend.

De eerste bijeenkomst (12 okt) is een kennismaking met deze manier van schrijven. Aan de hand van allerlei creatieve oefeningen raak je vertrouwd met deze schrijfmethode.
Je laat je verrassen door wat er in je opkomt en gaat inzien dat er geen goed en fout is.

De tweede en derde bijeenkomst (2 en 23 november) staan in het teken van Scriptio Divina. Schrijvend verkennen we een bijbeltekst. Door stille herhaling ervaar je wat de tekst met je doet, bij je teweegbrengt en wat er blijft hangen. Ook hier is er vaak sprake van verrassing en verruiming.

De laatste drie keer (11 en 25 januari, 8 februari) gaan we Schrijven vanuit Liefde. Op een bezinnende en inspirerende manier schrijven we over kleine ergernissen, over je frustraties, over wat onvrede geeft in je leven.
We ontdekken de kracht van ‘aan het Licht brengen’ en de ruimte die ontstaat door, soms aarzelend, toe te geven waar je over piekert. Je ervaart de ruimte die ontstaat door het los te laten en over te dragen aan dat wat groter is dan wij kunnen bevatten. Over te dragen aan God, Liefde, Bron, Universum, Heilige Geest.
Deze bijeenkomsten eindigen vaak in stille ingetogenheid en ook weer vol verrassing en verruiming.

Aarzel je of dit iets voor jou is, bel me dan gerust voor een nadere toelichting. Ik schrijf al jaren op deze manier en ik kan er heel enthousiast over vertellen. Het heeft me persoonlijk heel veel gebracht.

De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen.
 

Onderwerp: CURSUS “HANDREIKING VAN HET CHRISTELIJK LEVEN”

Leiding:           Ds. Peter van Ool
Datum:            Volgt nog, in overleg
Aanvang:        14.00 uur - 16.00 uur
Locatie:           De Schakel, Kerkstraat 9 te Warffum
Opgave:          Ds. Peter van Ool: predikant.pkn.warffum@outlook.com of tel. 06 13639611         

Deze cursus is in het seizoen 2022-2023 begonnen, en zal in het nieuwe seizoen voortgezet worden met dezelfde groep deelnemers. De groep is regionaal samengesteld, d.w.z. er nemen naast gemeenteleden uit Warffum ook enkele gemeenteleden uit Uithuizen deel.
Uitgangspunt voor deze cursus vormen enkele uit de pastorale praktijk naar boven gekomen vragen: Wanneer ik mijzelf als christen beschouw en een christelijk leven wil leiden, hoe vul ik dat dan concreet in? Aan welke algemene richtlijnen en concrete handreikingen heb ik als christen in het dagelijks leven behoefte? Op welke waarden en normen komt het aan? Hoe zou een dagindeling voor christenen van verschillende leeftijden er uit kunnen zien? Hiermee hopen we in het nieuwe seizoen verder te gaan. Na afloop van deze cursus hoop ik mede op basis de reeks groepsgesprekken de gemeente(leden) een schriftelijke handreiking te bieden, in de vorm van een overzichtelijk boekje.
 

Onderwerp: EXCURSIE: PIONIERSPLEK  NIJKLEASTER TE JORWERT

Leiding:           Hiltsje Dubois
Datum:            Woensdag 11 oktober 2023
Kosten:           € 5.00 en onderling reiskosten verdelen
Opgave:          hiltsjedubois@hotmail.com         

Ook vorig jaar is deze excursie gehouden, maar 10 deelnemers is het maximaal aantal. Een aantal mensen kon daarom vorig jaar niet mee. Woensdag 11 oktober is de volgende excursie naar Jorwerd.                                                                                                                                                                                                                 
De excursie naar het protestantse bezinningscentrum Nijkleaster in het Friese Jorwert (ten zuidwesten van Leeuwarden) wordt georganiseerd voor gemeenteleden van het cluster Roodeschool, Uithuizen, Uithuizermeeden en Warffum.                                                                                        
Op 11 oktober aanstaande begint het programma in Jorwert om 09.30 u. met een ochtendgebed in de monumentale Radboudkerk. Om 10.00 u. is er een koffiepauze met ontmoeting en kennismaking. Van 10.30 tot 11.45 u. volgt de zogenaamde ‘kleasterkuier’, een meditatieve wandeling – met gesprek in tweetallen – door de nabije omgeving. Tenslotte is er vanaf 11.45 u. een gezamenlijke lunch in ontmoetingsruimte, die gecreëerd is in de voorkerk van de Radboud. Deelnemers wordt verzocht zelf een lunchpakket mee te brengen.

Voor koffie en thee wordt door Nijkleaster gezorgd. Met deze lunch eindigt het programma om 12.30 u. Voor dit programma wordt ter plekke een bijdrage van € 5,00 per persoon gevraagd

 

Onderwerp: BIERPROEVERIJ IN DE KLOOSTERLIJKE TRADITIE

Leiding:           Ds. Peter van Ool
Datum:            Donderdag 23 november 2023
Aanvang:        19.30 uur
Locatie:           De Schakel, Kerkstraat 9 te Warffum
Kosten:           Circa € 10,00
Opgave:          Voor 1 november bij Ds. Peter van Ool: predikant.pkn.warffum@outlook.com of tel. 06 13639611        

Ambachtelijk gebrouwen gerstenat ' uit de kloosterlijke traditie
Authentiek abdijbier is van oudsher een product van kloosterlijke arbeid. Reeds in middeleeuwse abdijen werd bier gebrouwen om drinkwater te conserveren en om in het levensonderhoud van de betreffende kloostergemeenschappen te voorzien. Authentiek abdijbier wordt in de Lage Landen tot op heden gebrouwen in met name diverse trappistenabdijen. Voor menige abdij met een eigen brouwerij is het bier de voornaamste inkomstenbron. Op de thema-avond zullen abdijbieren belicht en geproefd worden. Hierbij zal overigens óók alcoholvrij bier ter tafel komen, dus in principe kan iedere belangstellende deelnemen. Deze deelname zal overigens niet geheel gratis zijn, maar de kosten zullen tot een minimum beperkt worden. Globaal ingeschat: circa € 10,00 p.p. voor een bol trappistenbierglas (om mee naar huis te nemen) en maximaal 3 consumpties p.p. Dit bedrag is ter plaatse te doneren aan de kerk bij wie u te gast bent.

Deze bijeenkomst is gepland voor donderdag 23 november 2023 om 19.30 u. in De Schakel , Kerkstraat 7 te Warffum. In verband met de inkoop van de benodigde abdijbieren, levertijd e.d., is het zaak dat belangstellenden zich ruim van tevoren aanmelden. Laat daarom s.v.p. vóór 1 november '23 even weten of je / u zou willen deelnemen.
                                                                                                                                   


Onderwerp: VERSLAVINGSZORG

Leiding:           Jan Havenga
Datum:            14 november 2023
Aanvang:        19.30 uur
Locatie:           De Ontmoeting, Hooilandseweg 75 te Roodeschool
Opgave:          Bij Afie Nicolay via  0595-433826 of via vt@pguithuizen.nl

Een informatieve avond wordt verzorgd door Jan Havinga van verslavingskliniek Lumaheerd Oudedijk te Uithuizen. Wat heeft De Lumaheerd te bieden voor mensen met een verslaving?

De Lumaheerd biedt plaats aan acht mensen, die daar voor een periode van drie maanden verblijven. Daarna is er weer ruimte voor een volgende groep van acht, zodat er op jaarbasis tweeëndertig mensen op de boerderij verblijven. Ze komen uit alle delen van Nederland en de verslavingen zijn divers. In het dorp is inmiddels ook een pand waaruit dagbesteding wordt aangeboden aan deelnemers die uitbehandeld zijn. Zij nemen deel aan diverse activiteiten in het dorp.
 

Onderwerp: FILM “VISION”

Deze film gaat over een vrouwenklooster in de Middeleeuwen. De film wordt vertoont in de huiskamer op woensdagavond 14 februari 2024. Max 10 deelnemers. Nadere informatie volgt. 
 

Onderwerp: ROUWVERWERKING

We zijn bezig met iemand die hier een informatieve avond over kan verzorgen. Datum, tijd en plaats volgen later in het seizoen. 
 

Onderwerp: SCHILDEREN VAN ICONEN

Leiding:          Els Luurtsema
Datum:           14 maart 2024
Aanvang:        19.30 uur
Locatie:           De Kandelaar                                            
Opgave:          Els Luurtsema, vt@pguithuizen.nl                   

Op 14 maart 2024 om 19.30 uur zal Els Luurtsema een lezing verzorgen over dit thema. Ook zal zij op deze avond eigen werk laten zien. De avond vindt plaats in de grote zaal van De Kandelaar. Nadere informatie volgt. 
 

Onderwerp: ZIEKENHUISPASTORAAT

Elk jaar geven we in de kerk aan de collecte voor het ziekenhuispastoraat. Wat is dit eigenlijk en wat gebeurt er met het geld dat we schenken. We zijn bezig om in april 2024 hierover een informatie -avond te verzorgen. Nadere info volgt.
 

Onderwerp: EXCURSIE NAAR SCHIERMONNIKOOG

Leiding:     Ds. Peter van Ool
Datum:      Woensdag 12 juni 2024
Aanvang:  Nog niet bekend                                     
Opgave:    Bij Ds. Peter van Ool: predikant.pkn.warffum@outlook.com of 06 13639611        

Excursie naar Schiermonnikoog
Het mooie waddeneiland Schiermonnikoog is niet alleen landschappelijk, maar ook spiritueel heel interessant. We zouden er niet alleen heerlijk kunnen wandelen en fietsen, eten en drinken enzovoorts, we zouden er ook een bezoek kunnen brengen aan het bekende Klooster Schiermonnikoog. (Zie de website https://kloosterschiermonnikoog.nl ) We zouden één van de trappisten aldaar kunnen ontmoeten en een korte middagdienst met hen kunnen meevieren. Voor deze excursie is woensdag 12 juni 2024 gepland. Reserveer deze datum s.v.p. alvast, als u belangstelling heeft. Nadere informatie volgt in de loop van het komende seizoen.
 
terug