Vrouwen met penselen

Op vrijdag 1 maart jongstleden kwamen 9 vrouwen om 19.00 uur samen in de jeugdruimte boven de Kandelaar om samen te gaan schilderen. De samenstelling van de groep was gevarieerd qua leeftijd, van jong tot iets ouder... leeftijd is niet belangrijk bij schilderen, iedereen heeft talent! 

Door Gerlinda waren een aantal mogelijkheden klaargelegd om te schilderen op nummer, dikke dames op de fiets, uilen, tulpen, kippen. 
Vol goede moed begonnen we aan onze schilderijen, soms met een puntje van de tong uit de mond, soms met een geconcentreerde blik. Gelukkig kunnen vrouwen 2 dingen tegelijk en was er onder het schilderen ruim de mogelijkheid om te praten. We spraken met elkaar over kerkzijn, de dagelijkse beslommeringen, levenservaring,  hoe staan we in het leven, van vakantie tot werk. Sommige vrouwen hadden elkaar een tijdje niet gesproken en konden even bijpraten. 

We hebben tussentijds geprobeerd een pauze in te lassen, maar zelfs voor koffie/thee en wat lekkers was bijna geen aandacht. Snel verder met schilderen! Ook een tweede pauze lukte de dames nog net. Na 3 uur schilderen waren we nog niet klaar... dus...
Omdat we de schilderijen nog niet klaar hebben, hebben we met elkaar besloten om nog een vervolg te geven aan de schilderavond. Of we dan de schilderijen af krijgen is nog maar de vraag!  

Zodra de schilderijen klaar zijn, zullen we de resultaten op de beamer of op de website tonen. 

Hartelijke groet,  
Namens een van de deelnemende dames
 
terug