Wat te doen bij...?

Wat te doen bij...?

Geboorte, dopen, huwelijk, verhuizing, bij ziekte en/of ziekenhuisopname, bij overlijden of bij wijzigingen bij de burgelijke stand, etc. Wie kunt u hiervoor benaderen?
 

Ziekte of opname in het ziekenhuis

U wordt verzocht z.s.m. contact op te nemen met het coordinatieteam. Zij brengen u in contact met een contactpersoon, ouderling of predikant.

Greet Dijkhuis tel. 432606
Siep de Gries tel. 433178
Margje Bouwman tel. 433252
 

Overlijden

In geval van (aanstaand) overlijden, pastorale bijstand of wens tot begeleiding van een uitvaart, neemt u contact op met het coordinatieteam

Greet Dijkhuis tel. 432606
Siep de Gries tel. 433178
Margje Bouwman tel. 433252
 

Algemene wijzigingen

Alle wijzigingen betreffende de burgerlijke stand kunt u doorgeven aan de ledenadministratie.
 

Verhuizing

In alle gevallen dient een verhuisbericht gestuurd te worden naar de ledenadministrateur.

Mocht u na verhuizing kerkelijk ingeschreven willen blijven staan bij de Protestantse Gemeente Uithuizen, dan dient u tijdig een formulier verzoek voorkeurgemeente in te vullen. Deze is verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Dit geldt o.a. ook voor verhuizing naar een studentenwoning of woon-zorgcentrum elders.
 

Geboorte

Bij een geboorte wordt u verzocht een kaartje of een berichtje te sturen aan het coordinatieteam.

U geeft uiteraard uw zoon of dochter ook aan bij de Burgerlijke stand van de gemeente. Vanwege de wet bescherming persoonsgegevens (AVG) wordt u niet meer gevraagd tot welk kerkgenootschap uw kind dient te behoren. Wilt u uw kind tot de Protestantse Kerk Nederland laten behoren, dan dient u dit zelf kenbaar te maken bij de aangifte.


Doop

Ouders of verzorgers die hun kind willen laten dopen, of overige niet gedoopte leden van onze gemeente, kunnen dit aangeven bij het coordinatieteam. Zij kunnen u in contact brengen met een ouderling en/of predikant om deze wens verder te bespreken. 


Huwelijk

Voor het aanvragen van een huwelijksinzegening kunt u dit aangeven bij het coordinatieteam. Zij kunnen u in contact brengen met een ouderling en/of predikant om deze wens verder te bespreken. Reservering van één van de kerkgebouwen of De Kandelaar kan aangevraagd worden bij de kerkrentmeesters.
 

 

 

 

terug