Willibrordzondag 5 november

Op 5 november is er om 19.00 uur een oecumenische dienst op Willibrordzondag in de R.K. Kerk georganiseerd door de Raad van Kerken Uithuizen. De volgende kerken zijn lid van de Raad van kerken: De Rooms Katholieke parochie, de Nederlandse Gereformeerde Kerk Uithuizen (NGK, voorheen vrijgemaakte Gereformeerde kerk)  en de Protestantse Gemeente van Uithuizen. (in Bijeen staat abusievelijk een verkeerde aanvangstijd het moet 19.00 uur zijn)    

Voorganger is ds. Peter Zuidema van de NGK Uithuizen en na de dienst is er koffie en thee in de kerk. Allen van harte welkom!

terug