donderdag 25 april 2024

Ziekenhuispastoraat

Datum: 
 donderdag 25 april 2024

 
Leiding:        Drs. Klaas Oosterhuis                                                                                               
Datum:         donderdag 25 april 2024
Aanvang:     19.30 uur
Locatie:        Het Anker, Oudedijksterweg 21 te Uithuizermeeden
Opgave:       vóór 12 april 2024 vt@pguithuizen.nl of via Afie Nicolay tel.0595 433826   

Ziekenhuispastoraat, geestelijke verzorging in het UMCG
Geestelijke verzorging gaat over zorgen voor wat jij belangrijk vindt in het leven. Wat jij belangrijk vindt, wordt gevormd door wat je meekrijgt en meemaakt in jouw leven en de levensvragen die hierdoor ontstaan.
In bijzondere of belastende situaties- geboorte, dood, ziekte, beperking, verlies of trauma kun je in aanraking komen met een geestelijk verzorger. 

Wanneer je leven (plotseling) verandert kun je ervaren dat voorheen vanzelfsprekende dingen, niet meer vanzelfsprekend zijn. Die vanzelfsprekende dingen zijn verbonden met hoe je naar het leven kijkt en wat jij belangrijk vindt. Vaak kunnen we met dierbaren hierover spreken, of met zorgverleners en vrijwilligers. Geestelijk verzorgers zijn hier speciaal voor opgeleid en bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt.
Ik werk als protestants geestelijk verzorger in het UMCG en vertel u inhoudelijk meer over mijn vak en de context waarin ik werk en wat me daarin inspireert en betekenis geeft.
Drs. Klaas Oosterhuis

In verband met de koffie graag opgave via de mail of via Afie Nicolay tel.nr. 0595 433826. 

Ook van harte welkom als u dat per ongeluk vergeet.
En wilt u gehaald en gebracht worden, dan horen we dat graag!

terug