zondag 25 februari 2024 om 9.30

Kerkdienst Kandelaar
Voorganger(s): Dhr. C.M. Smits
Ouderling(en): Jan Pot

2e zondag 40 dagentijd

Collectedoel: Missionair werk
Kliederkerk is er voor iedereen
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen.
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk januari.

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk. NL52 RABO 0373 7302 25 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Uithuizen.
 

terug