zondag 26 mei 2024 om 9.30

Kerkdienst Zionskerk
Voorganger(s): Ds. G.J. Gardenier
Ouderling(en): Freerk Vogel

Collectedoel: Protestantse kerk, missionair werk
Online platform voor zinzoekers
Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God.
Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt.
Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land én online.
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk mei.

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk. NL52 RABO 0373 7302 25 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Uithuizen.
 

terug